Fyll ut skjema
Alle felter er obligatoriske, og du må være over 17 år og under 70 år
Beregningen er basert på Folketrygdens grunnbeløp som for tiden er kr. 72881. Kalkulatoren forutsetter 100 % medisinsk invaliditet og 100 % ervervsuførhet. Det presiseres at dette er en forenklet erstatningsberegning og ment å være retningsgivende, og er ikke et juridisk bindende dokument. Ved et forsikringsoppgjør er det forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset, sammen med avtalen mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet som legges til grunn.